Ustalanie honorarium

Wynagrodzenie za usługi księgowe uzależnione jest od ilości dokumentów księgowych oraz liczby pracowników w danym okresie rozliczeniowym. W indywidualnych przypadkach możliwe jest ustalenie wynagrodzenia ryczałtowego. Za sporządzenie sprawozdania finansowego pobieramy dodatkowe wynagrodzenie w wysokości dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za prowadzenie ksiąg rachunkowych w danym roku obrotowym.

Warunki współpracy są każdorazowo określane indywidualnie, w zależności od oczekiwań Klienta. Informację o stosowanych stawkach oraz wzór standardowej umowy można uzyskać bezpośrednio w sekretariacie lub pod adresem naszej firmy:

Anna Żugaj  Biuro Usług Rachunkowych A-Ż Sp. z o.o.

Biuro: ul.Sikorki 17 lok. 7, 31-589 Kraków

tel. 604 829 718
mail: biuro@biurozugaj.pl