Zarządzanie płatnościami

Często okazuje się, że mimo zysku widniejącego w księgach konto firmy świeci pustkami. Z problemem nieterminowych płatności najlepiej mierzyć się nie czekając na kryzys. Nasi pracownicy zatroszczą się o Państwa płynność finansową na bieżąco analizując stan płatności przychodzących i wychodzących, przygotowując przelewy oraz wyjaśniając z Państwa kontrahentami ewentualne kwestie sporne. Nadzorujemy również procesy windykacji należności.

Oferujemy:

 • Doradztwo w zabezpieczaniu transakcji;
 • Ocenę zdolności płatniczej partnerów handlowych na podstawie dokumentacji finansowej;
 • Monitoring należności i zobowiązań;
 • Reprezentację spraw Klienta na etapie sądowym;
 • Wspieranie egzekucji;
 • Rozwiązywanie problemów prawnych;
 • Zarządzanie relacjami bankowymi;
 • Zarządzanie środkami pieniężnymi i płatnościami;
 • Generowanie przelewów bankowych;
 • Generowanie ponagleń do zapłaty;
 • Generowanie not odsetkowych;
 • Generowanie potwierdzeń sald